PLAN B
       
     
planb00.jpg
       
     
planb04.jpg
       
     
planb01.jpg
       
     
PLAN B
       
     
PLAN B

Montréal, 2007

Winner - bar, lounge and nightclubs category, Prix Intérieurs FERDIE 2007

Finalist - bar category, Concours Créativité Montréal 2007

planb00.jpg
       
     
planb04.jpg
       
     
planb01.jpg